Yükleniyor..
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
 
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü, Doğuş Üniversitesi bünyesinde Avrupa ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma yapmak, çeşitli uluslararası projeler oluşturarak akademik çalışmalar yürütmek ve Doğuş Üniversitesi'nin Avrupa Birliği alt yapısını oluşturmak üzere kurulmuş akademik bir birimdir. Koordinatörlük bünyesinde Avrupa Birliği konusunda uzman akademisyenler görev yapmaktadır.
 
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü'nün amaçlarından bir diğeri de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile içinde bulunduğu bütünleşme sürecinde akademik ve düşünsel bir platform görevi görerek, bu konudaki çalışmaları yürütmek ve halihazırda yürütülmekte olan çalışmalara destek vermektir. Bu çerçevede Avrupa Birliği Koordinatörlüğü, Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Birliği konularında konferans, panel ve araştırma projeleri gerçekleştirmekte ve bu kapsamda çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, üniversitelerle ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmaktadır.
 
Koordinatörlük Faaliyet Alanları
 
Avrupa Birliği ile Uyum Çerçevesinde Doğuş Üniversitesi'nin Avrupa Üniversiteleriyle Paralel Olarak Genel Yapılandırılması ve Bologna Sürecine Uyum 
 
Küresel İlişkiler ve AB Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Program çok disiplinli ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden bir çok uzman akademisyenin katılımıyla oluşturulmuştur ve yürütülmektedir. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programla ilgili ayrıntılı bilgi sbe@dogus.edu.tr adresine e-posta göndererek istenebilir.
 
Jean Monnet Projesi
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü  Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı çalışmalar çerçevesinde Doğuş Üniversitesi'ne 4 Jean Monnet Ödülü (1 Jean Monnet Kürsüsü ve 3 Jean Monnet Daimi Dersi) ve Avrupa Birliği Yönetişimi üzerine gerçekleştirilen uluslararası araştırma projesi ile de 1 Avrupa Birliği Komisyonu Akademik Teşvik Ödülü kazandırmıştır. Koordinatörlük Avrupa Birliği ile ilgili akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Jean Monnet Bilgi Merkezi
Merkez Doğuş Üniversitesi kütüphanesi içinde kurulmuş olup Avrupa Birliği üzerine temel ve en güncel yayınları çok disiplinli bir yaklaşımla kullanıma sunmaktadır.
 
Avrupa Birliği Program ve Ajanslarına Katılım
Akademisyen, öğrenci değişimi ve araştırma faaliyetleri ile ilgili tüm Avrupa Birliği program ve ajanslarına katılımın sağlanmasına yönelik koordinasyon ve altyapı oluşturma.
 
Üniversite Müfredatının Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile Uyumlaştırması
Koordinatörlük, AKTS uyumlaştırılma sürecinde üniversite içinde eşgüdüm ve bilgilendirme süreçlerinden sorumludur.
 
AB ve Türkiye-AB İlişkileri Konularında Konferans, Seminer, ve Üst Düzey Bilimsel Toplantı Düzenlenmesi
Bu kapsamda Koordinatörlük AB ve Türkiye'nin AB ile bütünleşme sürecine ilişkin olarak düzenli aralıklarla uluslararası konferanslar, seminerler, paneller düzenleyerek bu konulardaki uzmanlığını geniş toplum kitleleriyle paylaşmaktadır.
 
Avrupa Birliği ile ilgili olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve Diğer Üniversitelerle İşbirliği
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Sivil Toplum girişimlerini desteklemekte ve hedefinin bir parçası olarak Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.