Yükleniyor..
Sosyal Sorumluluk Bilinci (SSB) Ofisi
 
Çalışmalarını Öğrenci Dekanlığı'na bağlı olarak sürdüren Sosyal Sorumluluk Bilinci Ofisi, 2011-2012 akademik yılı itibarı ile faaliyete geçmiştir. Ofisin yürüttüğü SSB/SRA 101 ve SSB/SRA 102 Sosyal Sorumluluk Bilinci derslerinde, öğrencilerimizin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını, bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel insiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini amaçlayan uygulamalı bir eğitim programı gerçekleştirilmektedir. Lisans programlarına kayıtlı birinci sınıf öğrencilerimizin zorunlu olarak aldıkları ders, yapacakları projeler doğrultusunda, öğrencilerimizin yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair farkındalık kazanmalarını ve bu konuda "duyarlı" bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Akademik yıl boyunca, güz ve bahar yarıyıllarında devam edecek olan dersin ilk döneminde öğrencilerimize Sosyal Sorumluluk Bilinci ile ilgili genel bilgiler verilecek ve kendilerini tanıtmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yetkililer konuk edilecek, akabinde öğrenciler tercih edecekleri bir projenin saha çalışmalarında görev alacaklardır. Saha çalışmaları güz dönemi sonunda başlayıp, bahar dönemi boyunca devam edecektir.
 
SSB/SRA 101–SSB/SRA 102 Sosyal Sorumluluk Bilinci Dersleri
SSB 101-SSB 102 Sosyal Sorumluluk Bilinci dersleri, lisans birinci sınıf öğrencilerimizin alacağı, iki yarıyılı kapsayan ve her yarıyıl için %70 devam zorunluluğu bulunan, kredisiz ancak zorunlu derslerdir. 
 
2013 yılında birinci sınıfa başlayan ancak ders muafiyeti nedeniyle ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrenciler bu derslerden muaf tutulacaktır. Dikey geçiş ile 2012 yılında Üniversitemize kayıt yaptıran, 2012-2013 akademik yılında Hazırlık sınıfını okuyan ve 2012-2013 akademik yılında ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrencilerimiz, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kaydolabilirler.
 
Yurtdışı öğrenci kabul kontenjanı ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimiz de, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kayıt olabilirler.
 
Sosyal Sorumluluk Bilinci yedi grupta ele alınacaktır:
 1. Çocuk Projeleri
 2. Kadın Projeleri
 3. Yaşlı Projeleri
 4. Çevre Projeleri
   * Ekolojik Çevre Projeleri
   * Hayvanlarla İlgili Projeler
 5. Sağlık Projeleri
 6. Engelli Destek Projeleri 
 7. Araştırma-Geliştirme Projeleri
SSB/SRA 101
Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir.
 
Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.
 
Projeler, kontenjanına göre belirlenecek sayıda öğrencinin katıldığı gruplar halinde ve bir takım lideri eşliğinde yürütülecektir. 
 
Saha sürecinin ilk haftasında tüm proje gruplarının ve takım liderlerinin saha çalışmalarına yönelik gerekli uygulama bilgilerini alacakları bir toplantı düzenlenecektir.
 
Tüm öğrenciler güz dönemi sonunda bir ara rapor sunmakla yükümlü olacaktır.
 
Yukarıda da değinildiği gibi, güz yarıyılında %70 (yüzde yetmiş) devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecekler ve SSB/SRA 102 dersini alamayacaklardır. Bu durumda bir sonraki sene SSB/SRA 101 dersini tekrar etmeleri gerekecektir. Ayrıca SSB/SRA 101dersinde saha çalışmalarında üst üste iki hafta mazereti olmadan devamsızlık yapan öğrenci projede başarısız değerlendirilecektir.
 
SSB/SRA 102
Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler. 
 
Bahar yarıyılında %70 (yüzde yetmiş) devam şartını yerine getirmeyen ve ara raporları ile final raporunu teslim etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecekler ve bir sonraki sene SSB/SRA 102 dersini tekrar etmekleri gerekecektir. Ayrıca SSB/SRA 102 dersinde saha çalışmalarında üst üste iki hafta mazereti olmadan devamsızlık yapan öğrenci projede başarısız değerlendirilecektir.
 
Not: Dersle ilgili sorularınız için 1. Blok 2. katta bulunan Sosyal Sorumluluk Bilinci Ofisini ziyaret edebilirsiniz.
 
SSB/SRA 101–SSB/SRA 102 Sosyal Sorumluluk Bilinci dersleri:
 • Lisans birinci sınıf öğrencilerimizin alacağı, iki yarıyılı kapsayan ve her yarıyıl için %70 devam zorunluluğu bulunan, kredisiz ancak zorunlu derslerdir.
 • 2013-2014 Akademik yılında birinci sınıfa başlayan ancak ders muafiyeti nedeniyle ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrenciler bu derslerden muaf tutulacaktır.
 • Yurtdışı öğrenci kabul kontenjanı ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kayıt olabilirler.