Yükleniyor..

Doğuş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde, muayene, ayaktan tedaviler, acil müdahaleler yapılmakta, psikolojik destek sunulmaktadır. Uzman hekim, uzman psikolog ve hemşirenin bulunduğu Sağlık Hizmetleri Merkezi'nden, Doğuş Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları ihtiyaç duydukları an, herhangi bir ücret ödemeksizin yararlanabilmektedir. Hasta haklarına gösterilen özen ile başvuruda bulunan tüm bireylerle titizlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde ilgilenilmektedir. Hastalar, gerekli durumlarda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevkedilmektir.