Yükleniyor..
Özel Yetenek Sınavları
 
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin aşağıda yer alan bölümleri için, Özel Yetenek Sınavları gerçekleştirilecektir.
 
Yetenek sınavına ön kayıt yapabilmek için:
 • Adayların 2018 YKS TYT puan türünden herhangi birinden 150 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Grafik (Burslu)
 • Grafik (%50 İndirimli)
 • Grafik İngilizce (Burslu)
 • Grafik İngilizce (%75 İndirimli)
 • Moda Tasarım (Burslu)
 • Moda Tasarım (%75 İndirimli)
 • Oyunculuk (Burslu)
 • Oyunculuk (%75 İndirimli)
Sınav Başvurusu Gerekenler:
*Sınavda kullanılacak malzemeler, üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
 
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
 
YKS Sonuç Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 
Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı).
 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 
Fotoğraf: 6 adet fotoğraf. ( Arkalarına iz bırakmadan adı,soyadı ve kazandığınız programı yazınız.)
 
İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
 
Askerlik Belgesi: 1995 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 
Öğrenim Ücreti Dekont Sureti
(Öğrenim ücreti ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiyi https://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/ucretler.asp web adresinden elde edebilirsiniz). 
 
Taahhütname (Kayıt esnasında verilecektir.)
 
Öğrenci Bilgi Formu: Öğrenci Bilgi Formu, online olarak http://development.dogus.edu.tr/DuOnkayit/ogrenci-kayit.aspx adresinden veya Kayıt Ofisi’nde yer alan bilgisayarlarda doldurularak çıktısı alındıktan sonra imzalanmış olarak kayıt görevlisine verilecektir.
 
Önemli:
 • Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekalet yoluyla kayıt olabilirler.
 • Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik belgelerle kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kayıt için başvuruda bulunmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.